Upozornění a uzavírky

Upozornění a uzavírky tě informují o aktuálních podmínkách na cestách stejně jako o možných nebezpečích. Dále poskytujeme informace o uzavřených cestách a oblastech. Tato data jsou nepřetržitě aktualizována, díky čemuž máš k dispozici nejaktuálnější informace ještě než vyrazíš.

Informace  jsou dostupné jak na webu, tak v aplikaci, jako další vrstva mapy.


Jaké mohou být důvody pro uzavření trasy?

Ne všechny oblasti jsou rekreačně využívány po celý rok. Do mnoha chráněných oblastí lze vstoupit pouze v určitých obdobích, například do ptačích rezervací, které by během období hnízdění zakazovaly vstup.

Uzávěry mohou být také dočasnými událostmi v důsledku lesnických prací nebo poškození stezky po silných bouřích. Abyste věděli, jaké jsou nejnovější informace, je všem položkám přiděleno datum platnosti a zobrazeny jsou pouze po určitou dobu.


Kde najdu Upozornění a uzavírky?

Upozornění a uzavírky mohou být aktivovány jako přídavná vrstva na všech mapách. Stejně tak jsou zobrazovány v rámci informací o trasách, horských chatách či přírodních rezervacích.

Upozornění jsou na mapě zobrazována žlutě a uzavírky červeně.

 
Pokud tebou zvolená trasa prochází oblastí dotčenou uzavírkou, změní se automaticky stav trasy na „Uzavřeno“. Jakmile dojde ke znovuotevření trasy, zobrazí se opět jako volně přístupná.

Odkud dané informace pochází?

Organizace cestovního ruchu mohou zveřejňovat aktuální informace a informace o místních oznámeních, uzávěrách a aktuálních podmínkách. Naše komunita je také schopna přispívat informacemi.

Jaký je rozdíl mezi „oznámeními“, „uzavírkami“ a „aktuálními podmínkami“?

Upozornění

Sdělení slouží k upozornění na neprůjezdnost, odklonění, nebezpečí nebo obecné aktualizace v určité oblasti a obvykle platí po stanovenou dobu.

Příklad: „Turistická stezka po Aggensteinu se znovu otevřela.“ nebo „Lokální odklon na Hope Street“

Uzavírky

Jedná se o oficiální uzávěry silnic nebo oblastí. Všechny trasy procházející postiženou oblastí jsou automaticky nastaveny do stavu „uzavřeno“ a autoři těchto tras obdrží oznámení. Lze podat oznámení o jakýchkoli odklonech, které lze v postižené oblasti nastavit. V takových případech se trasa nebude zobrazovat jako „uzavřená“. Subjekty odpovědné za nahrávání uzávěrky na platformu obdrží automatické připomenutí s žádostí o ověření a aktualizaci aktuálního stavu.

Příklad: „Kings Forest uzavřen z důvodu stavebních prací.“

Aktuální podmínky

Aktuální podmínky se většinou vztahují jen na specifický obsah - jedna konkrétní trasa nebo destinace. Mohou se také vztahovat na konkrétní aktivitu (např. Jako informace pro horskou cyklistiku). Aktuální informace zůstávají vyvěšeny po dobu 14 dní a poté jsou automaticky skryty a označeny jako "neaktuální". Nejsou smazány a jsou stále dohledatelné pomocí časového filtru a vyhledávání. Aktuální podmínky můžou přídávat jak turistické organizace, tak členové komunity.

Příklad: "Stupeň 11: Zimní podmínky stále na SlazAlpenSteig přetrvávají. Kromě pár míst, která jsou určená pro zimní turistiku, nebyla oblast SalzAlpenSteig nijak udržována."


Doporučená četba