What is a "Waypoint"?

Mark a specific place or particular intersection along a route as a “waypoint“ and then record relevant information. Four waypoint symbols are available to denote which way to go or how a place is of specific interest.

Jak vytvořit trasový bod:

Použití Plánovača výletov

  1. Vyber požadovaný bod (např. „D“) podél trasy v Plánovači výletov.
  2. Zobrazia sa informace zobrazujíce geodata bodu. Vyber možnost „Vytvořit trasový bod“.
  3. Otevřete se okno, v kterém můžete přidat názov trasového bodu, přiřadit mu jeden ze symbolů a poskytnout popis.
  4. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ provedeš vytváření trasového bodu.
  5. Bod se nyní zobrazí tak doprovodným symbolem.

Během sledování

Body trasy můžeš vytvářet i během sledování. Pokud to chceš udělat, klikni na tři vodorovné tečky vpravo nahoře → Vytvořit bod trasy → můžeš dát bodu trasy název, přiřadit mu jednu z ikon a přidat popis. Bod trasy se uloží na místě tvé aktuální polohy.


Dobré vědět

Trasový bod je vždy přímo spojen s trasou. Všechny průjezdní body, které vytvoříš, budou po zveřejnění trasy viditelné pro členy komunity.

Máš také alternativní možnost vytvořit bod, který je nezávislý na trase.

Upozorňujeme však, že bod může mít také přiřazenu kategorii „trasový bodt“ (stejně jako kategorie „horská chata“ nebo „vyhlídka“). Ty zcela nesouvisí s průjezdními body spojenými s trasami.

Upozorňujeme také, že trasové body nelze při navigaci zobrazit.


Doporučená četba