Co jsou „Média“?

Chceš-li poskytnout lepší přehled o všech svých nahraných obrázcích a videích, můžeš všechna svá média zobrazit v galerii v části „Moje stránka“> „Média“. zahrnují nejen vše, co jsi nahrál/a do svého vlastního obsahu, jako jsou trasy, body a aktuální podmínky, ale také to, co jsi zveřejnil/a v reakci na obsah vytvořený ostatními.

Přístup k dalším informacím na vašem médiu

Po vložení fotografie nebo videa do zobrazení na celou obrazovku získáš přístup k informacím „i“ v levém horním rohu, které ti zase umožní zobrazit další podrobnosti, například přesnou polohu fotografie nebo videa ( za předpokladu, že je k dispozici georeference) a položku obsahu, na kterou je odkazováno. K jedné nebo více položkám obsahu lze připojit jakoukoli fotografii nebo video. Zobrazení na celou obrazovku také otevře lištu ve spodní části obrazovky, která zobrazuje další miniatury.

Toto zobrazení je aktuálně k dispozici pouze na webu, nikoli v aplikaci.


Správa a mazání médií

Média ve vašem webovém profilu lze zobrazit a třídit podle „dne“, „měsíce“ a „všechna média“.

Bílá ikona úprav v pravém horním rohu každé miniatury umožňuje provádět změny nebo odebrat titulky, přidat popis nebo určit autorská práva.

Možnost úplného smazání  fotografie nebo videa z tvé mediální galerie, které se také projeví odstraněním ze všech propojených obsahů a platformy jako celku. Pokud se rozhodneš odebrat fotografii / video z položky obsahu, ale nechceš ji smazat z galerie médií, použij režim úprav příslušného obsahu a odeber tam médium.

Chceš-li odstranit médium z položky obsahu v aplikaci, začni tím, že přejdeš na stránku s podrobnostmi o obsahu, do kterého je fotografie nahrána. Otevři režim úprav obsahu a jedním klepnutím obrázek odstraníš. Úplné odstranění fotografie z tvé mediální galerie lze provést pouze na webu.


Jsou tvá média veřejná nebo soukromá?

Chceš-li zkontrolovat stav ochrany vašich nahraných médií, podívej se na malý bílý symbol uzavřeného zámku na fotografii / videu. Pokud není vidět žádný zámek, znamená to, že fotka / video byly zveřejněny na platformě a jsou viditelné pro všechny. Pokud se zobrazí symbol zavřeného zámku, je fotografie / video nastaveno na nepublikované a můžeš si je prohlížet pouze ty.

Kliknutím na symbol úprav můžeš nastavit stav své fotografie / videa. Pokud se rozhodneš, že médium zůstane nepublikované, nastaví jej jako soukromé obecně pro veškerý propojený obsah, což znamená, že je viditelné pouze pro tebe. Symbol zámku bude přidělen a obrázek zůstane v tvojí galerii.


Dobré vědět

Pokud přidáš médium do svého vlastního nepublikovaného obsahu (např. Trasy), bude také nepublikované. Pouze zveřejněním tohoto obsahu se média stanou viditelnými pro komunitu.

Doporučená četba