Wegweiser am Schrecksee

DAV & ÖAV bergroute classificaties

Niet elke wandelroute is hetzelfde en dus niet geschikt voor elke wandelaar. Factoren als ondergrond, breedte, conditie en blootstelling zijn van grote invloed op de geschiktheid van een wandelpad voor verschillende groepen mensen. De Duitse Alpenclub (DAV) en de Oostenrijkse Alpenclub (ÖAV) delen wandelpaden in de volgende categorieën in.

Classificatie van de wandelroutes

  • Valleipaden (soms geel, T1) zijn breed, vlak en er is geen valgevaar. Ze zijn meestal begaanbaar met gymschoenen. De paden zijn meestal niet bewegwijzerd en worden niet onderhouden door de Alpine Club, maar door regionale beheerders.
  • Eenvoudige bergpaden (blauw, T2) zijn vaak smal en kunnen steil zijn. Ze hebben geen passages waar je gevaar loopt om te vallen. Stevige schoenen zijn aan te bevelen, evenals kaarten ter oriëntatie.
  • Middelzware bergpaden (rood, T3) zijn meestal smal en vaak steil. Passages met valgevaar zijn mogelijk, afgewisseld met korte, gezekerde passages. Goede schoenen en kaarten ter oriëntatie zijn een must, evenals eerste ervaringen op Alpine terrein.
  • Moeilijke bergpaden (zwart, T4-T6) zijn smal, steil en op sommige plaatsen is er valgevaar. Vaak moeten beveiligde passages en/of gemakkelijke klimgedeelten beklommen worden. Zekerheid en een hoofd voor hoogtes zijn absoluut noodzakelijk, evenals geschikt schoeisel en ervaring op Alpine terrein.

Bewegwijzering in de Allgaeu en Vorarlberg

Deze classificatie geldt voor het gehele Beierse Alpengebied en Oostenrijk - met uitzondering van de Allgäu en de Voralberg. Daar zijn de wandelpaden als volgt bewegwijzerd:

  • Wit-geel gemarkeerde paden zijn gemakkelijk begaanbaar en kunnen zonder speciale uitrusting of voorkennis worden bedwongen.
  • Wit-rood-wit gemarkeerde paden zijn smaller en steiler. Ze bevatten onverharde passages en passages waar valgevaar bestaat en kunnen alleen worden bewandeld met geschikt schoeisel en enige voorkennis.
  • Wit-blauw-wit gemarkeerde paden zijn smal, steil en onbeschut. Ze bevatten veel passages met valgevaar en bieden andere Alpine gevaren. Geschikt schoeisel, absolute zekerheid en een hoofd voor hoogtes, alsmede voldoende ervaring op Alpine terrein zijn verplicht.

aangeraden om te lezen