LogoSüdtirol bewegt

Jak správně hodnotit trasy?

Každá z vašich tras vyžaduje posouzení obtížnosti a terénu. Ti, kteří si zvolí vaši trasu, se spoléhají na vaše hodnocení, takže by mělo být co možná nejobjektivnější a mělo by být provedeno s ohledem na průměrného člověka.

Co je nutné vědět o hodnocení trasy

Občas není jednoduché být objektivní, protože každý hodnotí trochu jinak např. na základě vlastní fyzické kondice. Přinášíme tedy několik doporučení, které ti pomohou správně ohodnotit své trasy.

Bodování (1 až 6) představují dobrý nástroj pro hodnocení, které je ale přizpůsobené konkrétnímu regionu, nebo sportu. Například měřítko v rovinatých krajinách a pobřežních oblastech se liší od toho v hornatých oblastech. Nenáročná trasa v hornaté oblasti přirozeně obsahuje výšší výškový rozdíl, než stejně hodnocená trasa v rovinaté oblasti. 


Obtížnost

Obtížnost trasy je označena jako nenáročná, středně náročná , nebo náročná a  vypočítává se ze zadaných hodnot pro kondici a techniku.

Jeden až dva body označují nenáročnou, tři až čtyři body střední a pět až šest bodů náročnou trasu. Kdykoli některá podmínka nebo technika dostane vyšší hodnocení obtížnosti, než zbytek, systém automaticky vybere vyšší úroveň obtížnosti.

 

Kondice

 • 1 bod: Trasa je snadná a schůdná pro každého, dokonce bez předchozích zkušeností. Požadovaný čas (bez přestávky) je kratší než jedna hodina.
 • 2 body: Trasa je snadná zvládnutelná bez předchozích zkušeností. Požadovaný čas (bez přestávky) je kratší než dvě hodiny.
 • 3 body: Trasa je mírně obtížná, vyřaduje základní fyzickou kondici. Požadovaný čas (bez přestávky) se pohybuje mezi dvěmi až čtyřmi hodinami.
 • 4 body: Trasa je středně obtížná, vyřaduje základní fyzickou kondici. Požadovaný čas (bez přestávky) se pohybuje mezi čtyrmi až šesti hodinami.
 • 5 bodů:  Trasa vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Požadovaný čas (bez přestávky) se pohybuje mezi šesti až osmi hodinami.
 • 6 bodů:  Trasa vyžaduje vynikající fyzickou kondici. Požadovaný čas (bez přestávky) je vyšší, než osm hodin

 

Technika

 • 1 bod: Terén trasy je nenáročný a schůdný pro všechny, bez předchozího tréningu.
 • 2 body: Terén trasy je nenáročný a schůdný pro všechny, bez předchozího tréningu.
 • 3 body: Terén trasy je nenáročný a schůdný pro všechny, bez předchozího tréningu.
 • 4 body: Terén trasy je proměnlivý a občas obtížný. Předchozí zkušenost s pohybem v terénu je nezbytná.
 • 5 bodů: Terén trasy je náročný a často obtížný. Je nutný specifický předchozí tréning a odpovídající zkušenost s pohybem.
 • 6 bodů:  Terén trasy je velmi náročný a obtížný.  Předchozí tréning je nezbytný.

Upozornění: Úrovně obtížnosti jsou relevantní při optimálních podmínkách na trace. Povětrnostní podmínky, jako např. mokro, led, mlha, nebo vítr mohou trať učinit nesmírně obtížnou. U tras kombinujících několik úrovní vždy označte nejvyšší úroveň. Výjimkou z výše uvedené stupnice jsou alpské aktivity a trasy pro horská kola. Pro jejich klasifikaci používáme mezinárodně uznávané hodnotící stupnice.

 

Vložte: 54325132, 54283285


Hodnocení autora

Zážitek

 • 1 bod: Trasa nenabízí žádné zajímavé výhledy, možnosti odpočinku, nebo turistické atrakce. Není zde možnost občerstvení.
 • 2 body: Trasa nabízí několik zajímavých výhledů a občas nějakou turistickou atrakci. Možnost občerstvení se nachází na výchozím bodě, nebo v cíli.
 • 3 body: Během trasy se lze dozvědět zajímavosti o krajině, oblasti, nebo historii v muzeu, na informačních tabulích, nebo na informačních bodech. Podél cesty jsou odpočívatla a možnosti občerstvení.
 • 4 body: Trasa nabízí několik zajímavých výhledů. Na trase jsou zastávky k občerstvení, odpočívadla s výhledem. Jsou zde turistické atrakce (např. horolezecká stěna, sáňkařská dráha, dětské hřiště).
 • 5 bodů: Trasa nabízí množství zajímavých odpočívadel a zastávky s možností typického místního občerstvení. Specifické rysy krafiny, oblasti a historie jsou bohatě prezentovány během celé cesty. Je zde několik turistických atrakcí.
 • 6 bodů: Trasa nabízí množství zajímavých odpočívadel a zastávky s možností typického místního občerstvení. Specifické rysy krafiny, oblasti a historie jsou bohatě prezentovány během celé cesty. Velké množství turistických atrakcí završí zázitek z trasy.

 

Krajina

 • 1 bod: Trasa vede skrze nudnou krajinu a téměř ojediněle srze zastavěnou oblast. Nejsou zde žádné přírodní zajímavosti.
 • 2 body: Trasa často vede přes zastavěné oblasti nebo kolem budov. Krajina není příliš pestrá a nabízí několik pohledů, které stojí za to vidět, nebo přírodní zajímavosti.
 • 3 body: Trasa také prochází zastavěnými oblastmi, ale nabízí malebnou rozmanitost. Na některých místech najdete krásné výhledy a nedotčenou flóru a faunu. Kulturně historické budovy (hrady, paláce, mlýny, staré panství) jsou součástí krajiny.
 • 4 body: Ačkoli trasa prochází místy zastavěnými oblastmi, stále nabízí pozoruhodné scénické vrcholy a krásné výhledy. Krajinu narušující prvky, jako jsou těžební a průmyslové oblasti, nebo četná rekreačních zařízení, jako jsou lyžařské vleky, lyžařská střediska, jsou ojedinělé.
 • 5 bodů: Trasa vede rozmanitými přírodními oblastmi (např. Lesy, loukami, horami, údolími, soutěskami, vřesovištěmi, pobřežím, řekami, jezery) a nabízí řadu zajímavostí. Úseky zastavěnými oblastmi, které narušují krajinu, jsou minimální.
 • 6 bodů: Trasa prochází rozmanitými přírodními oblastmi s výraznou hodnotou. Nabízí krásné výhledy, flóra a fauna jsou rozmanité. V oblasti se nacházejí kulturně-historické památky, ale v žádném případě není zastavěna způsobem, který by narušoval krajinu.

Recommended Reading