LogoSüdtirol bewegt

Mapa OSM - OpenStreetMap

Digitální mapy jsou základním předpokladem pro online plánování cest. Abychom ti mohli nabídnout mapy pokrývající celý svět, pracujeme s informacemi získanými z OpenStreetMap (OSM), mezinárodním komunitním projektem sbírajícím a třídícím geodata do volně použitelné mapy celého světa.

Odkud data pochází?

Data jsou nahrávána členy OSM komunity, tzv. mappery. Ti je poté nahrávají do OSM databáze ve třech krocích.

  1.  Surová data jsou nahrána a uložena pomocí GPS zařízení
  2. Tato surová data jsou poté editována v databázi pomocí OSM editoru a uložena buď jako Cesty, nebo jako Uzly.
  3. Jednotlivé prvky jsou poté označeny a rozděleny do kategorií. Díky tomu se jednoduché čáry mění v ulice, řeky či hranice.

 

Na OpenStreetMap projektu může spolupracovat každý, ani nemusíš zachycovat geodata. Již nasbíraná data lze jednoduše rozšiřovat a upravovat. Zejména znalosti místních jsou velmi užitečné při malých úpravách, které jsou důležité v případech kdy se cesty kříží s přírodními prvky.


Knowledge page
Legenda mapy

Ať už v plánovači tras, vyhledávači tras nebo navigaci: přesné mapy jsou klíčovým prvkem naší platformy. Na každé mapě ...

Outdooractive Editors

Kdo může tato data využívat?

Všechna data OpenStreetMap jsou pod tzv. „Open Database License (ODbL)“ a mohou být dále využívány pouze pod touto licencí (licence ShareAlike). Takto je garantováno právo všech na využívání dat bez omezení pro volně dostupné a komerční produkty.

Doporučená četba