LogoSüdtirol bewegt

Swisstopo - Federální topografický ústav

Swisstopo publikuje skvělé mapy od roku 1838 a má na svém kontě řadu map patřících k těm nejlepším na světě. Národní mapy Swisstopo jsou známé svou vysokou kvalitou geoprostorových a kartografických dat.

Ústav pro geodata a kartografii ve Švýcarsku

Federální topografický úřad je kompetenčním centrem Švýcarské konfederace pro geografické informace a je odpovědný za popis, prezentaci a průběžnou produkci prostorových geodat (např. národní mapy, nadmořské výšky a modely krajiny).

Národní mapy

Švýcarské národní mapy jsou nejznámější mapové publikace společnosti swisstopo.

Do topo vrstvy jsme integrovali následující měřítka:

  • 1: 10 000
  • 1: 25,000
  • 1: 50 000
  • 1: 100,000
  • 1: 200,000
  • 1: 500,000
  • 1: 1,000,000

Národní mapy jsou ideální pro orientaci při účasti na různých aktivitách a byly vytvořeny s použitím nejnovější grafiky, která byla představena v roce 2014. Kvůli různým cyklům aktualizací se mohou občas vyskytnout nesrovnalosti v grafice mapy v měřítku.


swissTLM3D

Pro Outdooractive-mapy Švýcarska jsme  jako podklad použili swissTLM3D.

SwissTLM3D představuje digitální otisk reálné situace a ve formě vektorů obsahuje nejen umělé objekty (stavby, silnice), ale také objekty přírodní (terén, reliéf). Jedná so nejpřesnější data, která jsou ve Švýcarsku k dispozici a jsou používána také při produkci národních map.

Se swissTLM3D jsme schopní vytvářet kvalitní mapy s unikátním stylem pro letní a zimní období. Použití těchto dat dovoluje vytvářet trasování podle vašich aktivit. Znamená to, že vaše zvolená trasa a mapa spolu vždy budou souhlasit a náročností a schůdností odpovídat zvolené aktivitě.

Další výhodou swissTLM3D je, že obsahuje i oficiální značené trasy a chodníky.


swissALTI3D

swissALTI3D je výškový model celého Švýcarska, který používáme v rozlišení 2m. Představuje celý povrch Švýcarska, s výjimkou vegetace a umělých prvků.

Z těchto dat jsou odvozeny vrstevnice, stínování a úhly sklonu pro Outdooractive mapu Švýcarska. V kombinaci s swissTLM3D lze při vytváření výletu vypočítat přesné nadmořské výšky a hodnoty.


Doporučená četba