LogoSüdtirol bewegt

BKG - Federaal Bureau voor cartografie en geodesie

Het BKG is de centrale dienstverlener van de federale overheid voor topografische basisgegevens, cartografie en geodetische referentiesystemen.

De instelling

De federale overheid is verantwoordelijk voor alles wat met geodata in Duitsland te maken heeft.

De TK serie

De Topografische kaartenserie is de uniforme, topografische beschrijving van de Bondsrepubliek Duitsland. Wij hebben de volgende schalen in de Layer Topo geïntegreerd:

1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:250 000
1:1 000 000

De landmeetkundige diensten van de afzonderlijke deelstaten zijn verantwoordelijk voor de TK25, TK50 en TK100. De TK250 en TK1000 worden door het bondsbureau zelf verstrekt.

De TK-Serie in vergelijking van links naar rechts: TK1000, TK250, TK100, TK50, TK25
Een gedeelte van de TK25 bij Nördlingen

ATKIS Basis-DLM

ATKIS Basis-DLM is de gegevensbasis voor de Outdooractive-kaart in Duitsland.

ATKIS = officieel topografisch cartografisch informatiesysteem

DLM = digitaal landschapsmodel

De basis-DLM beschrijft de topografische objecten van het landschap en het aardoppervlak in vectorformaat. In deze dataset zijn de geometrieën en attributen onafhankelijk van schaal en beeld vastgelegd. Dit product wordt onderhouden en bijgewerkt door de afzonderlijke landmeetkundige diensten van de deelstaten - het BKG definieert een uniforme structuur voor de levering van gegevens.

Kaart met alleen gegevens van de ATKIS Basis-DLM
Kaart met extra hoogtelijnen, arcering en helling in vergelijking

Aangeraden om te lezen