LogoSüdtirol bewegt

Rodzaje dróg

Wszystkie trasy – od autostrady do via ferraty – mogą być różnie klasyfikowane ze względu na ich charakter (np. szerokość, nawierzchnia, sytuacja komunikacyjna). Aby dać Ci prosty przegląd wszystkich ścieżek wykorzystywanych do spędzania wolnego czasu, zbieramy te informacje i przekładamy je na znaczący rodzaj drogi.

Klasyfikacja rodzajów dróg

Precyzyjnie zaplanowana i dobrze oznakowana sieć szlaków stanowi podstawę do uprawiania wielu sportów. Każda ścieżka jest częścią rozległej sieci infrastrukturalnej i musi być również postrzegana jako jej część.

To, która ścieżka jest odpowiednia dla jakiego sportu, zależy od wielu czynników, w tym szerokości i jakości nawierzchni. Aby zapewnić jak najlepszy przegląd przydatności, dzielimy wszystkie trasy na różne kategorie.

Wszystkie informacje dotyczące szlaku są przekładane na rodzaj drogi. Oprócz graficznego przedstawienia szlaku wpływa to również na preferowany wybór poszczególnych odcinków ścieżki podczas planowania w narzędziu do planowania trasy, a także na kodowanie kolorami w interaktywnym profilu wysokości.


Różne rodzaje dróg

 • Droga: droga o dużym natężeniu ruchu dla pojazdów mechanicznych (np. droga federalna, droga krajowa, droga krajowa, droga powiatowa, ruchliwa droga lokalna)
 • Asfalt: trasa komunikacyjna o zamkniętej nawierzchni asfaltowej, która nie należy do kategorii „drogi” (np. asfaltowa ścieżka rowerowa lub piesza, droga lokalna o małym natężeniu ruchu, droga drugorzędna)
 • Droga gruntowa: o szerokości co najmniej 2 m, przystosowana do ruchu samochodowego, o nawierzchni utwardzonej lub żwirowej
 • Ścieżka edukacyjna: nieutwardzona droga komunikacyjna, ale o szerokości co najmniej 1 m i przejezdna dla pojazdów terenowych (np. szlaki górskie, leśne lub łąkowe)
 • Ścieżka: nieutwardzony szlak dostępny tylko pieszo lub rowerem
 • Dobrze zabezpieczona trasa: odcinek zabezpieczony liną, na który można się wspiąć bez sprzętu alpinistycznego
 • Ślady: szlak nieutwardzony, niekoniecznie oznakowany, ale ogólnie rozpoznawalny (może być niezbędny sprzęt alpejski)
 • Via ferrata: trasa z zabezpieczeniem linowym, do której wymagany jest odpowiedni sprzęt do via ferraty
 • Bez śladu: ścieżka, która nie jest częścią sieci tras i nie jest zaznaczona na mapie (np. woda, błota, śnieg)
 • Prom: połączenie promem / łodzią
 • Wyciąg: kolejka górska, wyciąg    Nieznany: typ trasy niezdefiniowany (ustawienie domyślne dla importu GPX i odcinków o dowolnej trasie)

Przeczytaj także